Leder

Terje Skalleberg

Krokenvegen 16

3232 Sandefjord

Tlf 91 34 30 96

nadk-leder@dachsbracke.no

t.skalle@online.no

Nestleder

Ingeborg Sivertstøl

Dalsvegen 2B

6863 Leikanger

Tlf 97 10 69 04

nadk-nestleder@dachsbracke.no

ingeborg.sivertstol@gmail.com

Kontaktperson: Avl

Styremedlem (Kasserer)

Fred Ove Tellefsen

3855 Treungen

Tlf 91 71 45 34

nadk-kasserer@dachsbracke.no

frovte@gmail.com

 

Styremedlem (Prøveansvarlig)

Karsten Korneliussen

Holmåsvegen 73

5955 Lindås

Tlf 95 94 22 51

nadk-proveansvarlig@dachsbracke.no 

kkorneli@online.no 

Kontaktperson: prøver og valpeformidling

Styremedlem

Hanne Lauritzen

Siriusvegen 128

3942 Porsgrunn

Tlf: 90 98 99 08

halaur@sf-nett.no

Vara til styre

Tom Ledel

Kvamsvegen 1

2940 Heggenes

Tlf: 95 88 91 33

tomledel@icloud.com

Revisor

Torild L Skalleberg

Signe Eikhom

Valgnemnd

Odd Jarle Nese (leder)

Vegard Svihus (medlem)

Sigbjørn Handeland (vara)