Referat er tilgjengelig for klubbens medlemmer

Klubbens medlemmer har tilgang på referat fra møter. Send e-post til klubbens Styre om du ønsker å få tilsendt referat.