Prøver 2018

Ta kontakt med dommer/prøveleder for drevprøve og bevegelige blodspor-/fersksporprøver.

Oversikt over dommere lenger ned på siden.

Påmeldingskjema og kvittering for betalt prøveavgift sendes prøveleder før man går prøven. Merk betalingen med hunden sitt reg.nr, type prøve og navn på dommer. Alle prøver skal vere betalt før man starter på prøven. Konto nr til Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb: 6570 10 87407, prøveavgift er kr 400 for alle prøver*.
 
 
Ferskspor:
1/1-30/4-2018-  ref nr :28-18005
1/7-23/12-2018- ref nr:28-18118
 
Blodspor
1/1-30/6-2018   ref nr:26-18008
1/7-23/12-2018 ref nr:26-18122
 
Drev
1/1-28/2-2018      ref nr: 79-18001
21/8-23/12-2018  ref nr :79-18002
*pris for ikke medlem av NADK: 800 kr

nadk-proveansvarlig@dahsbracke.no

Påmelding til klubbens prøver

Klubben søker hvert år NKK om prøvenummer for blodspor, ferskspor og drevprøve. Prøvenummerene blir lagt ut på denne siden.
Alle terminfestede faste prøver blir annonsert på klubbens nyhetsspalte i god tid før arrangementet. Bevegelige nummer er tilgjengelig
for alle over hele landet. Ekvipasjen tar da kontakt med klubben for å planlegge tid og sted for den aktuelle prøven.

Gebyr på prøven betales inn på klubbens kontonummer  6570.10.87407

Merk betaling med type prøve, navn på dommer, navn på ekvipasje, dato og sted for prøven.

Gebyr for drevprøve*, blodspor og ferskspor er 400.- 

Gebyr på formbewertnung* er 750.-

Gebyr for ikke medlemmer på drevprøve: 800 kr, på formbewertung: 1500 kr.

Formbewertnung har hunden bare en gang i livet etter fylte 16 måneder. Hunden bedømmes av 2 godkjente dommere. Vi har ingen godkjente
dommere i klubben til d.d. så vi må invitere dommere fra europeiske raseklubber. Formbewertnung er helt avgjørende for at hunden skal bli
avlsgodkjent. Denne bedømmingen er det rasens hjemland Østerrike som er eier av og alle raseklubber bruker denne for å bedømme hundens
eksteriør.

For påmelding til klubbens prøver ta kontakt med Karsten Korneliussen som er prøveansvarlig i klubben:

nadk-proveansvarlig@dachsbracke.no

 

Dommere ferskspor og blodspor:

Sigbjørn Handeland, Kleivan 10, 4380 Haugane I Dalane Egersund Tlf: 40414967

Karsten Korneliussen, Holmåsvegen 73, 5955 Lindås Tlf: 95942251

Rune Myrbostad Kleivkroken 9 6443 Tornes Tlf: 41480121 

Rudi Sønnervik 6800 Førde Tlf: 97103639 

                                                                                   

Dommere drev:

Terje Skalleberg, Krokenveien 16, 3232 Sandefjord. Tlf: 91343096

Øystein Sjursen, Skråmestø, 5314 Kjerrgarden. Tlf: 91750072

Rudi Sønnervik, 6800 Førde. Tlf: 97103639

Rune Myrbostad, Kleivkroken 9, 6443 Tornes. Tlf: 41480121

Arvid Normann, Småvikane 52, 5455 Halsnøy kloster. Tlf: 97712948

 

Bruksprøvespor:

Karsten Korneliussen, Holmåsvegen 73, 5955 Lindås Tlf: 95942251

Påmelding prøver

Påmelding til prøver sendes til nadk-proveansvarlig@dachsbracke.no. Husk å legge ved påmeldingsskjema og kvittering for betalt prøveavgift.