AVL

Klubben ønsker å bygge opp rasen gjennom et seriøst og godt avlsarbeid. Grunnlaget for
avlshunder er formbewertung og bruksegenskaper på drev og sporarbeid. Dette er mer detaljert beskrevet i klubbens avlsregler og er avgjørende for å få hunden avlsgodkjent. De europeiske klubbene har klare retningslinjer for avl på rasen. Klubben ønsker å legge seg på samme linje for at rasen skal holde den samme standarden i Norge som i Europa.

I Norge har vi veldig lite avlsmateriale, og er helt avhengig av et tett samarbeid med europeiske klubber.

Valp

Klubbens styre har ansvaret for valpeformidlingen. Styret har en valpeliste som interesserte kan registrere seg på. Listen blir formidlet til godkjente oppdrettere når de har valpekull.

For å bli registrert på valpelisten må man være medlem i klubben.
Alle godkjente kull blir lagt ut på nettet.

Godkjente oppdrettere:

Kennel Drevdalen ved Inge Hovdal

Kennel Sognalosen ved Ingeborg Sivertstøl og Odd Rune Våge

Kennel Alpelosen ved Arvid Normann

Kennel Alpejegern ved Rune Myrbostad

Kennel Fjelljegern ved Rudi Sønnervik

Kennel Kvalhornets ved Linn og Ivar Thaule.

 

Klubben fraråder valpeinteresserte å kjøpe valp fra ikke godkjente oppdrettere.

Vi har som mål å drive et seriøst avlsarbeid. Alle som vil drive med oppdrett av rasen må da være godkjente oppdrettere og avle med godkjente hunder ut i fra klubben sine avlsregler. Disse avlsreglene er utarbeidet for å ivareta rasens egenskaper på en best mulig måte. Vi ønsker at alle kull blir godkjent av Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb for å få kvalitetsikret avlen. Dette er alle raseklubber for alpinsk dachsbracke i Europa enige om. Klubben har et godt samarbeid med utenlanske raseklubber for å kvalitetssikre avlen.

Valper fra kull som kommer fra ikke godkjente oppdrettere vil vi fraråde alle fra å kjøpe. Det er en risiko for at disse valpene blir avlet på foreldre med feil og/eller innavl. Det er et veldig lite avlsmateriale i Norge. Det er få linjer og mye slektskap. Da er sjansen stor for at det kan gjøres feil på kull som ikke er godkjent. 

De som ønsker å starte med avl på rasen tar kontakt med styret for å få nødvendig informasjon til godkjenning.

Alle godkjente kull blir lagt ut på klubben sin nettside. Vi vil anbefale den som er interessert i valp å kontakte klubben for info om planlagte kull.