Nyheter fra klubben

25. mar, 2018

24.3.2018 stilte Terje Skalleberg med NVCHNJ(SCH)CH Bonita Von Buchenberg og Arne Christian Andersen med Tanner vom Eiskellerberg på Formbewertung i Tyskland. Begge fikk bra resultater. Vi gratulerer også Terje med avlsgodkjent hund.
Detaljer fra Formbewertung ligger under resultater.

18. feb, 2018

Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb sitt årsmøte for 2017 er gjennomført. 16 stemmeberettige og 1 observatør møtte. 

Nytt styre ble enstemmig vedtatt, og sammensetning av ulike verv er:

Leder: Terje Skalleberg

Nestleder: Ingeborg Sivertstøl (ikke på valg)

Prøveansvarlig: Karsten Korneliussen

Kasserer: Fred Ove Tellefsen (ikke på valg)

Styremedlem: Hanne Lauritzen 

Vara til styre: Tom Ledel

 

Revisor med vararevisor: Torild Skalleberg og Signe Eikhom

 

Valgnemnd: Odd Jarle Nese (leder), Vegard Svihus (medlem), Sigbjørn Handeland (vara)

 

Etter årsmøtet var det felles middag. 

 

Dessverre ble vi nødt å avlyse prøver pga dårlige værforhold.

9. feb, 2018

Hannhunden som skulle omplasseres har fått ny hjem 😊

Takk for utrolig god respons 👍

4. feb, 2018

Styret i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb oppfordrer medlemmer til å be om årsmøtepapir og referat fra styremøter i forkant av årsmøtet.

Vi har dessverre fremdeles problem med klubbmailen. Send e-post til ingeborg.sivertstol@gmail.com om du ønsker å få tilsendt årsmøtepapir og/eller referat.

1. feb, 2018

I forbindelse med årsmøte, arrangerer Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb drevprøve og sporprøve i Egersund 17.-18. februar 2018 med forbehold om at det ikke blir for mye snø. 

Påmeldingsskjema sendes til prøveansvarlig.

Det vil også være mulig å være med og observere om det er greit for deltaker. Er det tid, vil det også være mulig å gå med egen hund sammen med dommer for gode råd. Ønsker du å delta med hunden kun på trening, send mail til prøveansvarlig. 

Begrenset antall deltakere.