11. feb, 2015

Årsmøte 14.03.2015

Styret i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb ønsker
velkommen til årsmøte lørdag 14.03.2015 kl 14.00 i lagshytten til Sogndal
Jeger- og Sportsfiskarlag , 6856 Sogndal.