24. feb, 2015

E-postadresser

Klubben oppfordrer medlemmene til å registrere/oppdatere e-postadressen.

Denne sendes til nadk-kasserer@dachsbracke.no