8. okt, 2015

Ekkehard Stockinger utnevnt til Æresmedlem nr. 1 i NADK

Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb har utnevnt Ekkehard Stockinger til Æresmedlem nr. 1.
 
Overrekkelsen av diplom og en dekanter med inngravering ble gjort under jubileumsmiddagen i forbindelse med at klubben er 10 år.
 
Ekkehard Stockinger er formann i Verein Dachsbracke, og har vært med å bidratt til Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb helt fra starten. Endatil fra før den ble stiftet. Han har hele vegen vært en fantastisk støtte og læremester for styret i klubben. Han stiller opp med faglig kunnskap, som dommer under Formbewertung, som et viktig knutepunkt til raseklubbene i andre land og bidrar til at vi får godt hundemateriale til det norske dachsbrackemiljøet.
 
Vi i Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb setter umåtelig pris på Ekkehard Stockinger, og mener at klubben vanskelig kunne blitt til uten hans gode hjelp.