14. okt, 2015

Drevprøve 11-13 desember i Kragerø

Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb arrangerer drevprøve i Kragerø 11-13. desember.

Påmelding til nadk-proveansvarlig@dachsbracke.no                       innen 01. desember.

Begrensa plasser.

 

 

 

 

Vi arrangerer gjerne drevprøve andre plasser i landet om noen stiller drevterreng til disposisjon. Viktig at det er bra med rådyr i terrenget, og gjerne hare i tillegg. Må være i snøfattig område. Drevprøve kan arrangerest til og med februar.

Kontakt leder eller nestleder om du ønsker å stille drevterreng til disposisjon.

nadk-leder@dachsbracke.no nadk-nestleder@dachsbracke.no