11. jun, 2017

Formbewertung 2017 er dessverre avlyst

NADK må dessverre avlyse Formbewertung 26. august 2017

Dette er pga av at en liten del av medlemmene (ca 10%), i hovedsak oppdrettere, har stilt mistillit til hele det sittende styre og forlanger et ekstraordinært årsmøte. Formbewertung blir avlyst fordi det er et stort arrangement som krever masse arbeid, samt avtaler med dommere fra utlandet.

Ovenfor de andre medlemmene beklager styret på det sterkeste at dette har skjedd, og håper utfallet av saken blir til det beste for rasen og flertallet av medlemmene i NADK.

Styret vil kalle inn til ekstraordinært årsmøte så snart tid og sted er funnet. Medlemmene vil bli underrettet pr post eller mail minst 14 dager før ekstraordinært årsmøte.