20. jul, 2017

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes i Sandefjord 5.8.2017 kl 12.00.

Innkalling ble sendt alle medlemmer 30.6.2017

Evt. nye medlemmer kan få tilsendt sakspapirene pr e-post.

Styret oppfordrer medlemmene til å møte opp og støtte styret i arbeidet for rasen og medlemmene i klubben.