1. aug, 2017

Ekstraordinært årsmøte

Styret minner om ekstraordinært årsmøte førstkommende lørdag i Sandefjord, og oppfordrer medlemmene til å møte opp og støtte styret i arbeidet for rasen og medlemmene i klubben.

Se linker for sakspapir

Innkalling, brev fra medlemmer, brev fra styret