Avlsråd

Styret fungerer som avlsråd inntil videre.

Avlsråd

Oppbygging:

 • Styret utnevner 3 medlemmer til avlsrådet for 2 år av gangen, hvorav en skal være fra styret.
 • Styret vil ha anledning til å endre rådets sammensetning hvis ulike forhold skulle tilsi det.
 • Avlsrådet konstituerer seg selv, med en leder. Denne personen har ansvaret for å informere styret, og blir en første kontaktperson for avlsrådet.
 • Avlsrådet kan/bør ha kontakt med aktuelle samarbeidende klubber for råd, men all offisiell kontakt må gå gjennom styret.
 • Kommunikasjon mellom styre og avlsråd vedrørerende avl må være kontinuerlig.
 • Avlsrådet er rådgivende og sender sin innstilling til styret, som tar endelig bestemmelse.

 

 

Oppgaver:

 • Drive informasjons- og holdningsskapende arbeide for å oppnå avlsmålet i §1 i avlsreglene.
 • Gi informasjon og råd til oppdrettere.
 • Holde oversikt over viktige opplysninger om hundene, HD-resultater, eller andre arvelige sykdommer.
 • Vurdere hunder til avl og anbefale parringskombinasjoner. Parring godkjennes av styret.
 • Føre statistikk over godkjente kull.
 • Føre protokoll over avlsrådets arbeid.
 • Alle saker ang. avl og avlsgodkjenning må innom avlsrådet for uttalelse.
 • Avlsrådet må reklamere for klubbens avlshunder til samarbeidende klubber.